Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/05/2024 ΕΩΣ 07/06/2024

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print