Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες συναρμολόγησης προκατασκευασμένων τεμαχίων, στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας» με απ ευθείας ανάθεση

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011
image_print