Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011
image_print