Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξέταση σχεδίων προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οικ. Έτους 2012 (σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 3852/10).

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011
image_print