Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες καταγραφής διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες.Πολυετής υποχρέωση.

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print