Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για προμήθεια γραφικής ύλης, και λοιπών υλικών γραφείου.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print