Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011
image_print