Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011
image_print