Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011
image_print