Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται θέματα του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
image_print