Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δράμας, στη νέα ΕΔΠ CLLD LEADER Ν. Δράμας

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print