Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών- τήρηση διπλογραφικού συστήματος –σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολής φορολογικής δήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, για το έτος 2023.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
image_print