Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
image_print