Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ Ο.Τ. 822) — ΤΜΗΜΑ 5

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print