Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Μπουγατσάδικο» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Τ.Κ. Μαυροβάτου ιδιοκτησίας Θεοδωράκη Αικατερίνης του Παντελή

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011
image_print