Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛ.ΕΩΣ ΚΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙ

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022
image_print