Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΜΕ – 48067 ) ΜΕ ΑΠΈΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print