Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Π. ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print