Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕ Α’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011
image_print