Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print