Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011
image_print