Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΧΩΡΙΣΤΗΣ (κτηνοτροφική ζώνη)

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011
image_print