Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμμετοχή του Δ. Δράμας, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011
image_print