Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσικός Οργανισμός Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011
image_print