Δελτίο Τύπου- Πίνακας ανάρτησης θεμάτων που συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση 03/19-02-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου