Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
image_print