Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διεξαγωγή διαγωνισμού “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας”

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022
image_print