Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας επί θεμάτων Τύπου και ΜΜΕ

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print

Διαβάστε τη Δημόσια Γνωστοποίηση.