Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος 4 x 4 άμεσης επέμβασης για κάλυψη δράσεων πυρόσβεσης του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος 4 x 4 άμεσης επέμβασης για κάλυψη δράσεων πυρόσβεσης του Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 43.700,00 € (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ