Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011
image_print

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου που θα υλοποιήσει το έργο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 25213-50665 κα. Α. Ιωσηφίδου.

 

 

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης