Γραφείο Τύπου

Έναρξη Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print
Έναρξη Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Ξεκινάει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου  η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης πραγματοποιείται είτε απευθείας από τον αιτούντα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ, (www. keaprogram.gr)  είτε αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στον Δήμο.

Η αίτηση επέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία  και υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω Δήμων θα πρέπει να προσκομίσετε υποχρεωτικά το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής  από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

Βασικές πληροφορίες και δικαιολογητικά που οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν την διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία , απόδειξη διαμονής, αριθμό τραπεζικού  λογαριασμού και στοιχεία επικοινωνίας. Για τα φιλοξενούμενα μέλη , ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

Οι αιτούντες του ΚΕΑ υποχρεούνται να δηλώσουν αληθείς πληροφορίες στην αίτηση τους και να παρέχουν αληθείς πληροφορίες σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον υποχρεούνται να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προβλέπεται διακοπή του προγράμματος , η  επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα για ένα έτος.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω του Δήμου και του ΚΕΠ θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται για να κλείσουν ραντεβού στο γραφείο 127 πρώτος όροφος στο Διοικητήριο καθημερινά από τις 8.30 έως  13.00.

Από τον Δήμο Δράμας