Γραφείο Τύπου

Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Δράμας

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print
Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Δράμας

Στο πλαίσιο της ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», χρηματικού ύψους 644.400,00 Ευρώ, ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει:

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω επίσημα στους συνδημότες μου ένα ακόμη έργο που θα υλοποιηθεί στον Δήμο μας. Αναφέρομαι στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά του Δήμου Δράμας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια χρηματοδότηση ύψους 644.400,00 Ευρώ, που στόχο έχει την υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών, τη συνεργασία με Υπηρεσίες, Δομές και την παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα περιλαμβάνει και τη λειτουργία Παραρτήματος Ρομά, για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά.

Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άνεργοι/ες, παιδιά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Είμαστε, λοιπόν, υπερήφανοι που μπορούμε και ενισχύουμε τις αδύναμες οικογένειες, τους ανίσχυρους οικονομικά και μειονεκτούντες συμπολίτες μας, τους συνδημότες μας που τους λείπουν τα αναγκαία. Οφείλουμε τόσο ως πολιτικοί, αλλά κυρίως ως άνθρωποι να είμαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη σε μια περίοδο δύσκολη για όλους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστο Μετιο, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες του Δήμου που κατέβαλαν τα μέγιστα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, την έγκριση της συγκεκριμένης πράξης».

Από το Γραφείο Τύπου