Γραφείο Τύπου

Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020
image_print
Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ TΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

 

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2020, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο ανακαινισμένο Δημαρχείο στην Πλατεία Ελευθερίας (υπεύθυνοι: κα.Συλβί Μανέντ, τηλ.2521027415 και κ.Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521027415, Tμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού 2ος όροφος), για να καταθέσουν από 25-06-2020 έως 10-07-2020 τα εξής δικαιολογητικά (μόνο για τους συλλόγους που έλαβαν επιχορήγηση  το έτος 2019):

 1. Kίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2019.
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2019.
 3. Tιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση.
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2019.
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2019.
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2020.
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2019.
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2020.
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2019.
 10. Καταστατικό .
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2019 (το αντίγραφο).
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2019 πλην του Δήμου Δράμας.
 14. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικ. έτος 2019 από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της περιφερειακής ενότητας Δράμας
 15. 15. Αίτηση επιχορήγησης.

16 .  Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

 1. 17. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από1-08-2020 έως 30-12-2020.
 2. 1 Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων. Καταστατικό

Επισημαίνουμε ότι “σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014”.

 

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2019 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο

Δράμας καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2019.

 1. Αίτηση επιχορήγησης.
 2. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

 1. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 1-08-2020 έως 30-12-2020.
 2. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.
 3. Καταστατικό

Μέτα την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας φακέλου ώστε να είναι νόμιμη η καταβολή των  επιχορηγήσεων:

 1. Γραμμάτιο είσπραξης θεωρημένο από την εποπτεύουσα το Νομικό Πρόσωπο

Αρχή (γραφείο 322 της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ του σωματείου περί αποδοχής της

επιχορήγησης και εξουσιοδότησης του ταμία .

 1. Πρόσφατα επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο καταστατικό του συλλόγου.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησής σε Σώμα του Δ.Σ.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα

2.934,70€.