Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων»

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό (πρόχειρο) δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων», σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 53.046,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (13%). 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ