1

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα επικίνδυνα ετοιμόρροπο, εντός ιστορικού τόπου Δράμας της ΠΕ Δράμας (Σολωμού 17), φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Κουρτίδου Μαρίας, Ιωάννου Αναστασίας και Κουρτίδη Αναστάσιου»

7. Πρακτ. 4ης πράξ. 9ης συνεδρ. Ε.ΕΠ.ΕΤ.