Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ορισμός Αντιδημάρχων – δεύτερη θητεία δημοτικής περιόδου 2019 – 2023

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
image_print

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου.