Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 17ης /26-08-2020 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ