Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – ΣΟΧ 2/2020

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print