Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δράμας

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012
image_print

 Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ