Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « Ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων (10tn και 15tn)»

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων (10tn και 15tn) για τα έτη 2012 – 2013 (μέρος).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ