Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 36ης/22.12.2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ