Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN 39η/15-12-2021 ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ