Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 05/02-05-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ