Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 12/09-12-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ