Πίνακες Θεμάτων Δ.Κ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης /18-10-2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ