Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 14/21-08-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ