Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 15ης / 22-11-2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ