Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 15ης/24-06-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ