Προσκλήσεις Δημ. Επ. Παιδείας

Πρόσκληση της 7ης συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 28/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 25052

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Μαρία Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeit@dimosdramas.gr

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράς την Παρασκευή 2 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021 και ώρα 11.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1

Εξέταση πρότασης της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2

Εξέταση πρότασης της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3

Διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ στην Αθλητική Ακαδημία Πάλης

4

Διάθεση χρήσης του αύλειου χώρου του Δ.Σ. Ξηροποτάμου στο Τοπικό Συμβούλιο

 

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος