Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής

5η/09-06-2021 Πρόσκληση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ